Ziņas
 Kas vēl notiek
 Statistika
 Studentu ziņas
 Farmakoloģijas jaunumi
 Farmaceitiskās aprūpes vērtējums aptiekās
 Farmaceitu un farmaceitu asistentu reģistrācija
 Palīdzi atpazīt!
 Gaidot aspirīna 115-gadi
  Cik labi Tu pazīsti Aspirin Cardio?
  Nedēļas jautājums
  Forums
  Zāļu reģistrs
  Kompensējamās zāles
  Bezrecepšu zāles
  Uztura bagātinātāji
  Aptiekas
  Lieltirgotavas
  Zāļu ražotāji
  Sertifikācija
  Likumdošana
  MateriaMedica
  Darba birža
  Jautājumi un atbildes
 
GRIBI KĻŪT ZINĀMS UN PAMANĀMS?         IENĀC TE!
 Ziņas - arhīvs Ceturtdiena 24.10.2019  
Par Farmaceitu un farmaceitu asistentu reģistrācijas maksām


Latvijas Farmaceitu biedrības (LFB) valde ārkārtas sēdē 2008. gada 9. janvārī izvērtēja iepriekšējā valdes sēdē (2007. gada 12. decembrī, protokols nr. 23) pieņemto lēmumu par Farmaceitu un farmaceitu asistentu reģistrācijas maksas paaugstināšanu.

Lielākā diskusija bija par ikgadējo reģistrācijas uzturēšanas maksu. Tika vēlreiz pārrunāti ar reģistrācijas procedūru saistīti ieņēmumi un izdevumi (publicēti MIC portālā farmācija – mic.lv 2007. gada 21. decembrī).

Tika apspriesti divi reģistrācijas uzturēšanas maksas paaugstināšanas varianti:

1) Ls 7,50, kas bez zaudējumiem ļautu nodrošināt reģistrācijas procedūru pašreizējā līmenī un pakāpeniski atjaunot tehnisko aprīkojumu;

2) Ls 10,- (valdes iepriekšējais lēmums).


Tas dotu iespēju veiksmīgi turpināt reģistrāciju, atjaunot un uzlabot tehnisko aprīkojumu, pieņemt darbā farmaceitu (ar algu 'Ls 300,- mēnesī), kurš atbildētu par farmācijas likumdošanas jautājumiem biedrībā, organizētu farmaceitiskās aprūpes izglītības un uzraudzības procesus, kā arī analizētu Farmaceitu un farmaceitu asistentu reģistrācijas datus.

Farmācijas nozares un LFB attīstībai tas būtu ļoti nozīmīgs ieguldījums. Un šis ieguldījums būtu visu aptiekā strādājošo farmaceitu un farmaceitu asistentu interesēs.

LFB valde ņēma vērā, ka no 2004. gada sākuma, kad tika noteikta ikgadējā reģistrācijas uzturēšanas maksa Ls 2,50, bija pavisam cita ekonomiskā situācija, un arī pēc tā laika aprēķiniem, šī summa tika noteikta nepamatoti zema. Jau sākot ar 2006. gadu reģistrācijas procedūra tika veikta ar zaudējumiem, un tā tika nodrošināta uz reģistrācijas sākuma maksas uzkrājuma rēķina.


Plašo diskusiju un situācijas analīzes rezultātā, LFB valde nolēma negrozīt savu iepriekšējo lēmumu un iesniegt Veselības ministrijai priekšlikumu, paaugstināt Farmaceitu un farmaceitu asistentu ikgadējo reģistrācijas uzturēšanas maksu uz Ls 10,- gadā un paaugstināt vienreizējo reģistrācijas maksu vienai personai no Ls 25,- uz Ls 30,-
LFB valdes balsojums sadalījās 8 pret 3

Vienlaikus LFB valde lūgs Veselības ministriju izvērtēt arī Valsts finansējuma nepieciešamību Farmaceitu un farmaceitu asistentu reģistrācijas veikšanai un uzturēšanai.

LFB izveidotais Farmaceitu un farmaceitu asistentu reģistrs dod iespēju valsts līmenī analizēt datus par farmācijas speciālistiem. Reģistru pastāvīgi izmanto arī Veselības inspekcijas pārstāvji veicot speciālistu uzraudzību aptiekās.

Tāpat, dati par aptiekās strādājošiem speciālistiem būs ļoti aktuāli saistībā ar elektroniskās receptes ieviešanu.

LFB valde apzinās, ka pieņemtais lēmums būs jāaizstāv un būs jāsniedz plaša un izsmeļoša informācija par reģistrācijas nepieciešamību, iegūto datu izmantošanu un finansiālo līdzekļu izlietošanu.

MIC direktore un LFB valdes locekle Ināra Rubene apņemas organizēt ”apaļā galda” diskusiju visiem interesentiem.

LFB prezidents apņemas skaidrot valdes lēmumu visos 2008. gada semināros.

Aigars Eniņš
LFB prezidents
18.01.2008.

   « atpakaļ   
 
 Atsauksmes (57)   
Vārds e-pasts
Aplūkot atsauksmes »                

 

Vieta jūsu reklāmai
Notikumu kalendārs
11/03 „Respiratoro slimību modulis 20p”
14/03 LFB konference Tukumā
15/03 Seminārs "Muguras sāpju eksperts" Rīgā
19/03 LFB valdes sēde
11/04 FA seminārs
 Partneri
 
Z V A
N V D
V I
L F B
F A
V M
L F S A

Meklēt
Sadaļā
 R E D A K C I J A
* Šeit publicētā informācija paredzēta veselības aprūpes nozares speciālistiem.
Redakcija nenes atbildību sarežģījumu gadījumos, kas radušies, nespeciālistiem
interpretējot vai nelietderīgi izmantojot šo informāciju.
izstrādāts nexus.lv