reģistrēties
izstrādāts nexus.lv
Pieejama jaunā 2017.gada 1. testu kārta.
Atbildes gaidām līdz 10. maijam!

 

Jautājumi un atbildes par
Tālākmācības testiem!