reģistrēties
izstrādāts nexus.lv
Pieejama jaunā 2018.gada 4. testu kārta.
Atbildes gaidām līdz 2019. gada 10. februārim!

 

Jautājumi un atbildes par
Tālākmācības testiem!