reģistrēties
izstrādāts nexus.lv
Pieejama jaunā 2019.gada 3. testu kārta.
Atbildes gaidām līdz 10. novembrim!

 

Aicinām izmēģināt iespēju testus pildīt
jaunajā platformā kursi.mic.lv (lietotājvārds un parole tiek saglabāti iepriekšējie)