Sākums
 
Reģistrācija

Lai varētu lasīt testu rakstus un pildīt testus, jums vispirms jāaizpilda reģistrācijas veidlapa (zemāk). Uzreiz pēc tam jūs saņemsit faktūrrēķinu ar rēķina numuru un rekvizītiem. Faktūrrēķins jāizdrukā un jāapmaksā bankā vai internetbankā. Maksājuma uzdevumā obligāti norādiet arī saņemtā faktūrrēķina numuru un datumu.

Pēc rēķina apmaksas jūsu jaunizveidotais lietotājs (kas atbilst jūsu norādītajai e-pasta adresei) tiks aktivizēts, un jums būs iespēja pildīt testus vienu gadu. Pēc gada lietotājs būs jāaktivizē no jauna.

Pēc rēķina apmaksas lietotājs tiks aktivizēts 1 - 3 dienu laikā.

Viena e-pasta adrese var kalpot tikai vienam lietotājam!

Juridiskās personas lūdzam sazināties ar MIC grāmatvedību par rēķina izrakstīšanu.


Pieteikuma anketa
Vārds, Uzvārds
Personas kods
Reģistrācijas numurs Farmaceitu un farmaceitu asistentu reģistrā
Adrese
Tālrunis
Fakss
e-pasts (lietotāja vārds)
Parole (8 līdz 18 simboli)
Parole atkārtoti (8 līdz 18 simboli)
Banka (aizpildiet, ja vēlaties bankas rekvizītus faktūrrēķina izdrukā)
Bankas kods (aizpildiet, ja vēlaties bankas rekvizītus faktūrrēķina izdrukā)
Konta Nr. (aizpildiet, ja vēlaties bankas rekvizītus faktūrrēķina izdrukā)
Pārkopējiet šo nesakarību Šajā kastītē
D290GqLDZ1V52X89dU