reģistrēties
izstrādāts nexus.lv
Pieejama jaunā 2018.gada 3. testu kārta.
Atbildes gaidām līdz 10. novembrim!

 

Jautājumi un atbildes par
Tālākmācības testiem!