Arhīvs
   Abonēt
   Reklāma
   Kontakti
   Uz sākumlapu
GRIBI KĻŪT ZINĀMS UN PAMANĀMS?         IENĀC TE!
Kontakti

Materia Medica ir zinātniski praktisks un informatīvs farmācijas žurnāls farmaceitiem un ārstiem par zālēm, iznāk 11 reizes gadā. Žurnāla dibinātājs un izdevējs ir Medikamentu informācijas centrs (MIC) SIA (reģ. Nr. 50003190831). Žurnāla izdošanu atbalsta un tā veidošanā piedalās Latvijas Farmaceitu biedrība.

Reģistrēts Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas Informācijas lietu departamentā ar Nr. 1593. Metiens 2500 eks.

Redaktore Olita Zariņa.
e-pasts: olita@mic.lv

Redakcija

Literārais redaktors Jānis Loja.

Mākslinieks Arnis Martinelli.

Datorspeciālists Uģis Desmitnieks.
e-pasts: ugis@mic.lv

Redakcijas vadītāja Elīna Badune.
e-pasts: elina@mic.lv

Reklāmas konsultante Antra Liepiņa.
e-pasts: antra@mic.lv
 

Redakcijas adrese: Lāčplēša ielā 60, LV - 1011, Rīga, Latvija.
Tālr. 67242108. Fakss 67821245. Grāmatvedība 67282204.

 

Vieta jūsu reklāmai
Notikumu kalendārs
11/03 „Respiratoro slimību modulis 20p”
14/03 LFB konference Tukumā
15/03 Seminārs "Muguras sāpju eksperts" Rīgā
19/03 LFB valdes sēde
11/04 FA seminārs
 Partneri
 
Z V A
N V D
V I
L F B
F A
V M
L F S A

Meklēt
Sadaļā
 R E D A K C I J A
* Šeit publicētā informācija paredzēta veselības aprūpes nozares speciālistiem.
Redakcija nenes atbildību sarežģījumu gadījumos, kas radušies, nespeciālistiem
interpretējot vai nelietderīgi izmantojot šo informāciju.
izstrādāts nexus.lv