Likumdošana
   Pieteikuma
   veidlapa
   Iesniedzamo
   dokumentu
   saraksts
   Sertifikācijas
   komisijas
   nolikums
   Pasākumu
   pieteikšana
   Uz sākumlapu

 Sertifikācija

Ceturtdiena 25.07.2024 

 

Izdrukāt veidlapu

Iesniegums farmaceita profesionālās kvalifikācijas sertifikāta saņemšanai

Latvijas Farmaceitu biedrības

Farmaceitu profesionālās kvalifikācijas sertifikācijas komisijai

 

1. Vārds, uzvārds________________________________________________
2. Augstāko farmaceitisko izglītību apliecinošajā
dokumentā norādītais uzvārds (ja mainīts) _____________________________
3. Personas kods ________________________________________________
4. Pilsonība ____________________________________________________
5. Valsts valodas prasme__________________________________________
6. Pases sērija un numurs _________________________________________
7. Pases izdošanas datums_________________________________________
8. Pases izdošanas vieta___________________________________________
9. Dzīvesvietas adrese____________________________________________
10. Tālruņa numurs, e-pasta adrese___________________________________
11. Mācību iestāde, kurā iegūta farmaceitiskā izglītība_____________________
_____________________________ ________________________________
12. Beigšanas gads _______________________________________________
13. Kvalifikācija, grāds____________________________________________
14. Zinātniskais grāds, piešķiršanas datums____________________________
15. Darba stāžs specialitātē_________________________________________
16. Sertifikāta numurs_____________________________________________
17. Sertifikāta derīguma termiņš_____________________________________

18. Pamatdarbs specialitātē:
18.1. komercsabiedrības nosaukums_________________________________
18.2. farmaceitiskās darbības uzņēmuma (FDU)
nosaukums, ____________________________________________________
adrese, tālrunis, fakss ____________________________________________
18.3. FDU licences numurs________________________________________
18.4. amats_____________________________________________________
19. Blakusdarbs specialitātē:
19.1. komercsabiedrības nosaukums_________________________________
19.2. FDU nosaukums, adrese, _____________________________________
tālrunis, fakss _____________________________________________
19.3. FDU licences numurs________________________________________
19.4. amats  ____________________________________________________

 

 

 

 

(datums)

 

(paraksts)

 

Aizpilda Farmaceitu profesionālās kvalifikācijas sertifikācijas komisija

Saņemts __________ Nr. ________

Sertifikācijas komisijas sēde ___________Nr. ________

Sertifikācijas eksāmena komisijas sēde ___________Nr. ________

Sertifikācijas komisijas sēde __________ Nr. ________

Sertifikāts Nr. ___________

Izdrukāt veidlapu

 

 

 

Vieta jūsu reklāmai
Notikumu kalendārs
11/03 „Respiratoro slimību modulis 20p”
14/03 LFB konference Tukumā
15/03 Seminārs "Muguras sāpju eksperts" Rīgā
19/03 LFB valdes sēde
11/04 FA seminārs


Top.LV

 RedakcijaIzstrādāts SIA MITC